ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ
The Court of Appeal for Specialized Cases

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ

รองประธานศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ (แผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ) ได้เข้าร่วมงาน Judicial Symposium on Intellectual Property : IP Dispute Resolution in the Asia-Pacific Region ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
image

เมื่อวันที่ ๒๔ ถึง ๒๗ กันยายน ๒๕๖๒ นายไชยยศ วรนันท์ศิริ รองประธานศาลอุทธรณ์ คดีชำนัญพิเศษ (แผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ) ได้เข้าร่วมงาน Judicial Symposium on Intellectual Property : IP Dispute Resolution in the Asia-Pacific Region ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น โดยงานนี้มีผู้พิพากษาจากนานาประเทศไนแถบเอเชีย เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก


image รูปภาพ
image
image

image เอกสารแนบ