ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ
The Court of Appeal for Specialized Cases

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ

ประธานศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ พร้อมคณะผู้บริหาร เข้าเยี่ยมคารวะประธานศาลฎีกา เนื่องในโอกาสครบวาระการดำรงตำแหน่ง
image

เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๓๐ นาฬิกา นายไมตรี สุเทพากุล ประธานศาลอุทธรณ์ คดีชำนัญพิเศษ พร้อมคณะผู้บริหาร ได้เข้าเยี่ยมคารวะ นายชีพ จุลมนต์ ประธานศาลฎีกา เนื่องในโอกาสครบวาระการดำรงตำแหน่ง ณ ศาลฎีกา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร


image รูปภาพ
image
image
image

image เอกสารแนบ