ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ
The Court of Appeal for Specialized Cases

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ

ประธานศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษและคณะผู้บริหารศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ ร่วมการสัมมนาผู้บริหารศาลยุติธรรมและงานแสดงมุทิตาจิต ข้าราชการตุลาการเกษียณอายุราชการ (อายุครบ ๗๐ ปี) ในปีงบประมาณ ๒๕๖๒
image

เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๓ นาฬิกา นายไมตรี สุเทพากุล ประธานศาลอุทธรณ์ คดีชำนัญพิเศษ นำคณะผู้บริหารศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ ร่วมการสัมมนาผู้บริหารศาลยุติธรรมและงานแสดงมุทิตาจิต ข้าราชการตุลาการเกษียณอายุราชการ (อายุครบ ๗๐ ปี) ในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยมี นายชีพ จุลมนต์ ประธานศาลฎีกา กล่าวเปิดงาน ณ โรงแรมพูลแมน บางกอก คิงเพาเวอร์ ถนนรางน้ำ แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image

image เอกสารแนบ