ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ
The Court of Appeal for Specialized Cases

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ

ประธานศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการผู้บริหารศาลยุติธรรม เรื่อง “การประสานความร่วมมือของหน่วยงานขับเคลื่อนนโยบายการบริหารราชการศาลยุติธรรม” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๔ (กลุ่มศาลชั้นอุทธรณ์)
image

เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๙ นาฬิกา นายไมตรี สุเทพากุล ประธานศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้บริหารศาลยุติธรรม เรื่อง “การประสานความร่วมมือของหน่วยงานขับเคลื่อนนโยบายการบริหารราชการศาลยุติธรรม” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๔ (กลุ่มศาลชั้นอุทธรณ์) เพื่อประชุมหารือแนวทางในการบริหารราชการศาลยุติธรรม โดยมี นายชีพ จุลมนต์ ประธานศาลฎีกาเป็นประธาน ณ โรงแรมรอยัลปริ๊นเซส หลานหลวง กรุงเทพฯ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร


image รูปภาพ
image
image

image เอกสารแนบ