ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ
The Court of Appeal for Specialized Cases

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ

ประธานศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษเข้าร่วมประชุม “โครงการประสานความร่วมมือด้านกฎหมายภาษีอากรในกลุ่มประเทศอาเซียน ครั้งที่ 10
image

เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๔๕ นาฬิกา นายไมตรี สุเทพากุล ประธานศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ เข้าร่วมประชุม “โครงการประสานความร่วมมือด้านกฎหมายภาษีอากรในกลุ่มประเทศอาเซียน ครั้งที่ ๑๐ (The 10th Annual Asean Tax Conference 2019)” หัวข้อ “ภาษีอากรกับเทคโนโลยีของประเทศในกลุ่มอาเซียน : เทคโนโลยีที่สร้างความพลิกผันกับความท้าทายในด้านภาษีอากร”  โดยมีนายประทีป ดุลพินิจธรรมา ประธานแผนกคดีภาษีอากรในศาลฎีกา กล่าวเปิดการประชุม และนายชูเกียรติ ดิลกแพทย์ อธิบดีผู้พิพากษาศาลภาษีอากรกลาง เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ โรงแรม รอยัล ออคิด เชอราตัน เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร


image รูปภาพ
image
image