ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ
The Court of Appeal for Specialized Cases

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ

ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ จัดอบรมหลักสูตร “เทคนิควิธีการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีชำนัญพิเศษ”
image

        เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๙ นาฬิกา นายไมตรี สุเทพากุล ประธานศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษเป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทของศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ หลักสูตร “เทคนิควิธีการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีชำนัญพิเศษ” ให้แก่ผู้ประนีประนอมประจำศาล โดยมีนายพงษ์รัตน์ เครือกลิ่น รองประธานศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษเป็นผู้กล่าวรายงาน ในภาคเช้าได้รับเกียรติจากนายสรวิศ ลิมปรังษี บรรยายในหัวข้อ “เทคนิควิธีการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีชำนัญพิเศษ” ในภาคบ่ายมีกิจกรรมสัมพันธ์ “มนุษย์สัมพันธ์กับการทำงานเป็นทีม” โดยอาจารย์สมควร โพธิ์ทอง และทีมงาน ณ โรงแรมทีเค พาเลซ & คอนเวนชั่น ห้องไอวี่ ๒ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร


image รูปภาพ
image
image
image
image
image

image เอกสารแนบ