ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ
The Court of Appeal for Specialized Cases

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ

รองประธานศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ และผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ เฝ้ารับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
image

เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๓๐ นาฬิกา นายสุวิทย์ พรพานิช รองประธานศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ และผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ เฝ้ารับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย พระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร


image รูปภาพ
image

image เอกสารแนบ