ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ
The Court of Appeal for Specialized Cases

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ

รองประธานศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒
image

เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๖.๓๐ นาฬิกา นายสุวิทย์ พรพานิช รองประธาน ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษเข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ ณ สโมสรกองบัญชาการกองทัพไทย ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร


image รูปภาพ
image

image เอกสารแนบ