ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ
The Court of Appeal for Specialized Cases

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ

โครงการอบรมหลักสูตร “การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของบุคลากรศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ และการป้องกันการทุจริตคอรัปชั่นผลประโยชน์ทับซ้อน”
image

เมื่อวันที่ 1-3 มีนาคม 2562 นายไมตรี สุเทพากุล ประธานศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษได้เป็นประธานเปิดอบรมหลักสูตร “การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของบุคลากรศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษและการป้องกันการทุจริตคอรัปชั่นผลประโยชน์ทับซ้อน” ภายใต้โครงการเพิ่มศักยภาพข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมที่ศาลและภาคดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยได้รับเกียรติจาก นายวรวิทย์ สุขบุญ เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ และนายเจตสิริ อังศุพาณิชย์ ผู้อำนวยการประจำสำนักอำนวยการศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ เป็นวิทยากร ณ โรงแรม Grand Pacific Servereign Resort and Spa อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี


image รูปภาพ
image
image
image
image

image เอกสารแนบ