ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ
The Court of Appeal for Specialized Cases

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ

ประธานศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษและคณะผู้บริหารศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ ให้การต้อนรับ อาจารย์และนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เนื่องในโอกาสมาศึกษาดูงานที่ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ
image

              เมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๙ นาฬิกา นายไมตรี สุเทพากุล ประธานศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษและคณะผู้บริหารศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ ให้การต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เนื่องในโอกาสมาศึกษาดูงานที่ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ และในโอกาสนี้ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินกระบวนพิจารณาในศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษทำให้ผู้ศึกษาดูงานได้รับประสบการณ์โดยตรงและสามารถนำความรู้มาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน


image รูปภาพ
image
image
image
image

image เอกสารแนบ