ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ
The Court of Appeal for Specialized Cases

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ

ประธานศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษให้การต้อนรับคณะผู้พิพากษาจากประเทศสหรัฐอเมริกา
image

เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐ นาฬิกา นายไมตรี สุเทพากุล ประธานศาลอุทธรณ์ คดีชำนัญพิเศษ และคณะผู้บริหาร ได้ให้การต้อนรับ Judge Edmond E. Chang Judge Edward M. Chen และ Magistrate Judge Tony N. Leung ผู้พิพากษาจากประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเดินทางมาศึกษาดูงานในศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ


image รูปภาพ
image
image

image เอกสารแนบ