ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ
The Court of Appeal for Specialized Cases

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ

รองประธานศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษเข้าร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาศาลเยาวชนและครอบครัวกลางครบรอบ ๖๗ ปี
image

เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐ นาฬิกา นายสุวิทย์ พรพานิช รองประธานศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ ผู้อำนวยการและเจ้าหน้าที่ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ เข้าร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาศาลเยาวชนและครอบครัวกลางครบรอบ ๖๗ ปี ณ ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ถนนกำแพงเพชร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร


image รูปภาพ
image
image

image เอกสารแนบ